Értesítés

2022-07-22 11:18:27ÉRTESÍTÉS
iskolai étkezési térítési díj változásáról


Tisztelt Szülők!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 29. § (1) bekezdése a helyi önkormányzat a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátások esetében fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése szerint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a települési önkormányzat állapítja meg.

Felsőcsatár Község Önkormányzata a koronavírus járvány következtében kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel a térítési díjak módosítását nem tudta megvalósítani az elmúlt két évben.

A veszélyhelyzet megszűnését követően Felsőcsatár Község Önkormányzata ezúton értesíti a szülőket, hogy a Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolában az iskolai étkeztetés (ebéd) napi intézményi térítési díja 2022. szeptember 1. napjától megemelésre kerül a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2021 (VII.7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2022 (VII.20.) számú önkormányzati rendelet alapján.

2022. szeptember 1-jétől az iskolai térítési díj összege:

Iskolás gyermek esetén: 840 Ft /adag /nap

Tízórai:180 Ft /adag /nap
Ebéd/Diétás ebéd:  480 Ft /adag /nap
Uzsonna:180 Ft /adag /nap

A meglévő gyermekétkeztetési kedvezmények természetesen az új árakra is érvényesülnek.

Felhívom figyelmüket, hogy a korábban leadott igényléseket lemondani csak az adott napot megelőző nap 9.00 óráig az iskola részére az elelmezes@sulifcsatar.hu e-mail címen történő szülői értesítéssel lehetséges!


Felsőcsatár, 2022. július 19.

Konczér Katalin sk.
polgármester