Rendhagyó környezetismereti óra

2021-02-18 18:12:46 

Iskolánkban kiemelt figyelmet kap a környezeti nevelés. A fenntarthatóság pedagógiájának minden színterét igyekszünk kihasználni elméletben, és gyakorlatban egyaránt. Szerencsére ennek megvalósításához számos eszköz, módszer és lehetőség biztosított számunkra. Gyakran előfordul, hogy környezetismereti óránkon épp a víz halmazállapotváltozásait a játszótéri eszközökre fagyott jégcsapok segítségével vizsgáljuk, de az is előfordul, hogy a megszokottól eltérő digitális alkalmazások kihasználásával támogatjuk tanulóink fejlődését, hívjuk fel figyelmüket jelentős, környezet-és természetvédelmi kérdésre játékos formában.Tettük ezt ma is így a harmadik osztályosokkal Forintos Krisztina tanítónő által készített virtuális szabadulószoba segítségével. A játékos, sokszínűen változatos, számos vizuális és verbális megerősítéssel tarkított információszerzés célja nem csupán a tudásgyarapítás volt, hanem a március 10-ei beporzási világnapra való felkészülés előkészítése is.

Szegleti Veronika szaktanár