További tájékoztatás a digitális oktatásról

2020-03-17 16:26:57Tisztelt Szülők!

Mostanra már igazolódni látszik a helyzet, hogy a kormány által kialakított digitális munkarendben történő együttműködésre viszonylag hosszútávon lesz szükség.

Ezért jelenlegi tájékoztatóm is azt a célt szolgálja, hogy intézményünk birtokában lévő információkat tudassam Önökkel, illetve ebben a formában kérjek segítséget gyermekük tanulmányi kötelezettségének teljesítése érdekében.

  1. Intézményünk a továbbiakban is megpróbál mindennemű segítséget megadni a KRÉTA rendszer használatához, eléréséhez az Önök számára. Amennyiben belépési, vagy regisztrációs problémájuk adódna, írjanak bizalommal a mariboor@sulifcsatar.hu címre. Intézményvezető-helyettes asszony igyekszik minél előbb minden nehézség kiküszöbölésének elősegítésére a belépésekkel kapcsolatban.

    Emellett azonban türelmet is kérek Önöktől. Érthető okoknál fogva az amúgy gördülékenyen működő rendszerben hirtelen adódott némi „túlterheltség”, de biztos vagyok benne, hogy napokon belül ez is kiküszöbölődik.

  2. Pedagógusaink szaktárgyaikat illetően áttekintették helyi tantervünket. Személyesen kialakították a tantárgyakat illető tananyagtartalmak digitális munkarend szerinti megvalósításának formáit a gyermekek életkori sajátosságaihoz, valamint infó-kommunikációs és technológiai jártasságuk, illetve egyéni kompetenciáikhoz igazítottan. 2020.03.18-án (szerdán) reggel 0800–tól a tanulók órarendjének megfelelően a KRÉTA rendszeren keresztül, és iskolánk honlapján a „KAPCSOLAT” menüpontban, a „virtuális tanterem”-ben lesznek elérhetők a tananyagtartalmak. A későbbiekben e felületen létrehozott kapcsolattal biztosítunk majd lehetőséget a virtuális térben történő személyes kommunikációra (akár pedagógussal történő konzultációra, felelésre, tudásmegosztásra stb...) chat-szoba működtetésével.

  3. Tisztelettel kérem Önöket, hogy minden héten pénteken reggel 0900–ig az igazgato@sulifcsatar.hu címen jelezzék, ha a következő héten nem tudnák megoldani gyermekük napközbeni felügyeletét. A továbbiakban is szeretném felhívni figyelmüket, hogy ezt csupán abban az esetben tegyék, ha munkájuk nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához. Hiszen bármilyen kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mint ha otthon lenne a gyermek.

  4. Kérem Önöket, hogy pedagógusainkkal történő telefonos, vagy egyéni kommunikációra munkanapokon 0800–1700 között kerítsenek sort, tanórákra való felkészülési lehetőségük, illetve pihenőidejük megtartásának érdekében.

    Amennyiben gyermekük bármilyen iskolában maradt felszerelésére szükség van az otthoni felkészüléshez, azt kérem, az osztályfőnöknél jelezzék.

    Emellett bárminemű problémájukkal, kérdésükkel, felmerült nehézségeikkel kapcsolatban keressenek engem bizalommal akár a nap bármely időszakában a 06-30 / 416–5509 telefonszámon személyesen, vagy az igazgato@sulifcsatar.hu címre küldött üzenettel.

Felsőcsatár, 2020. 03. 17.

Együttműködő segítségüket megköszönve tisztelettel:

Szegleti Veronika sk. intézményvezető