Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről

2020-03-15 10:11:04Tisztelt Szülők!

Biztosan már Önökhöz is eljutott a hír, hogy a koronavírus-járvány terjedése miatt a Kormány a 1102/2020(III.14.) számú határozatban, valamint az emberei erőforrások minisztere a 3/2020(III.14.) EMMI határozatban tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött a köznevelési intézményekben is.

Ennek értelmében 2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli környezetben, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Ez nem jelent rendkívüli szünetet, csupán az oktatás módjának megváltoztatását. Így továbbra is biztosítható a tanulók számára a tanulás Alaptörvényvben rögzített lehetősége. Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása. A tananyag kijelölése, a tanítási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók között online, vagy egyéb, személyes találkozást nem igénylő formában történik. Ennek kidolgozása még folyamatban van az évfolyamok, és a tantárgyak tekintetében. Ez oly módon fog megvalósulni, hogy gyermeküknek lehetősége legyen ebben a formában tanulmányi követelményeinek teljesítésére. A Kormányhatározat értelmében 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján az illetékes tankerületi központ szervezi majd meg a tanulók napközbeni felügyeletének lehetőségét. Ennek kidolgozása, és az étkeztetések megvalósítási formáinak feltérképezése is már folyamatban van.

Az új munkarendben történő működés mindannyiunknak komoly kihívást jelent, ezért kérem Önöket, hogy közösen oldjuk meg ezt a nehéz feladatot, és türelemmel viseljük a nehézségeket.

Tisztelettel kérem, fokozott figyelemmel kísérjék kommunikációs csatornáinkon (weboldal, e-kreta, személyes üzenetek) küldött tájékoztatásaink, kéréseink.

Felsőcsatár, 2020. 03. 14.

Szegleti Veronika sk. intézményvezető