Nyelvek Európai Napja iskolánkban

2019-10-04 11:59:45
Ezt a napot az Európa Tanács és az Európai Unió 2001 óta tartja számon és világszerte nagyszabású rendezvények születnek ez alkalomból. Játékos feladatokkal tűzdelt nyelvi órák formájában mi is megünnepeltük ezt a napot. A játékos, interaktív feladatok megoldásához együttműködésre volt szükség a résztvevő diákok között. Megismerkedtünk a cirill ábécével, plakátokat készítettünk, melyeken több európai nyelv köszönési formái, kifejezései és idiómái szerepeltek. A foglalkozások célja az volt, hogy tudatosítsuk a diákokban, milyen változatos az Európában beszélt nyelvek palettája, valamint hogy továbbra is ösztönözzük őket arra, hogy nyelvet érdemes és kell is tanulni.

Sallérné Polyák Anna  
munkaközösség-vezető