2024. július 16. kedd
HKSzCsPSzV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
Támogatónk:EMMI logo
 • NEMZ-KUL-16-0372
  15. Grajam regionális dalfesztivál
 • NEMZ-KUL-16-0373
  Testvériskolai találkozó
 • NEMZ-KUL-EPER-17-0583
  16. Grajam regionális dalfesztivál
 • NEMZ-KUL-EPER-17-0584
  Testvériskolai találkozó Kupljenovóban
 • NEMZ-KUL-18-0138
  Testvériskolai találkozó
 • NEMZ-KUL-18-0140
  17. Grajam regionális dalfesztivál
 • NEMZ-TAB-18-0094
  Nemzetiségi nyelvi tábor Lorettóban
 • NEMZ-KUL-19-0080
  18. Grajam Regionális dalfesztivál
 • NEMZ-KUL-19-0081
  Testvériskolai találkozó Kupljenovóban


Ökoiskola

Magyar Miniszterelnökség

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Módosított intézkedési terv

  nyomtatási képMÓDOSÍTOTT INTÉZKEDÉSI TERV 2020. szeptember 29.

A 2020/2021. TANÉVBEN
A FELSŐCSATÁRI NYELVOKTATÓ NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN
ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL


A Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Operatív Törzs által kiadott Intézkedési terv alapján az intézményünkben az alábbi eljárásrend érvényes:

1. Tanulókra és szülőkre vonatkozó szabályok:

 1. Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja. Amennyiben a szülő gyermekén tüneteket észlel, ne küldje el őt az iskolába, s gondoskodjon orvosi vizsgálatról! Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el! A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 2. Ha a szülő gyermekét otthon tartja, kizárólag orvosi igazolással térhet vissza a gyermek az iskolába. Az igazolásokat e-ügyintézésen keresztül kérjük elküldeni legkésőbb az iskolába érkezés előtti napon.
 3. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 4. Hatósági karantén esetén a gyermek hiányzása szintén igazolt, az oktatásban a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vehet részt.
 5. Ha a gyermek (orvos, szakember által igazoltan) veszélyeztetett csoportba tartozik, s emiatt a járvány idején huzamosabb ideig nem látogatja az iskolát, hiányzása igazoltnak tekintendő, az oktatásban a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vehet részt.
 6. Tanítási időben (7.45 – 16.00 óra között) szülők az iskola területére nem léphetnek be, gyermeküket az iskola előtt várhatják meg.
 7. Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából. Ilyen esetekben a maszk viselése számukra kötelező.
 8. Az iskolába való belépéskor az iskola egy-egy dolgozója fertőtleníti a diákok kezét. Annak érdekében, hogy ez zavartalanul történhessen, az intézménybe 7:45 előtt nem érkezhetnek a tanulók.
 9. Aki az első tanóra kezdése után érkezik, maga köteles a fertőtlenítésről gondoskodni az iskola épületébe történő belépést megelőzően.
 10. A tantermekben a padok szellősebb elhelyezésével távolságtartási lehetőséget biztosítunk a gyermekek számára.
 11. Maszk használata az intézmény dolgozóinak és diákjai számára a közösségi terekben javasolt.
 12. Illemhely használata, szünetekben elvárt magatartás:
  • A diákügyeletesek és az ügyeletes pedagógusok segítségével és felügyeletével tartani kell az 1,5 m-es távolságot – mind a folyosón, mind az udvaron, mind a mosdókban és a mosdók előtt.
  • Az udvari játékok használhatók – a megadott 1,5 m-es távolság betartásával.
 13. Könyvtár: A gyermekek az iskolai Könyvtárat az alábbiak betartásával látogathatják nyitvatartási időben:
  • A visszahozott könyveket az osztálytermekben elhelyezett gyűjtőládába kell belerakni.
  • A Könyvtárban a könyvtároson kívül maximum 3 személy tartózkodhat.
 14. Informatika szaktanterembe lépés előtt a tanulók kötelesek a kezüket fertőtleníteni.
 15. Ebédelés: az étkeztetést kisebb tanulói csoportokban valósítjuk meg. Az étkezés megkezdése előtt a tanuló köteles fertőtleníti a kezét. Az iskolába érkezéskor köteles kezet mosni.
 16. Sorakozó: Minden diáknak tartani kell a 1,5 m-es távolságot.
 17. Testnevelés órákon betartandó szabályok:
  • Távolságtartás.
  • A személyes kontaktus lehetőség szerinti mellőzése.
  • Az érintkezést kívánó gyakorlatokat állandó edzőpárral kell megvalósítani.
  • Az öltözködés során is ügyelni kell a távolságtartásra
 18. Tanórán kívüli foglalkozások a járványügyi helyzet fennállásáig: énekkar, sportkör, színjátszó és tánc szakkör felfüggesztésre kerül, természetjáró szakkör mindaddig szervezhető, amíg az időjárási körülmények engedik a szabadban történő megvalósítást.
 19. Tanulószobai foglalkozásainkat kisebb csoportokban szervezzük.
 20. Diákjaink minden reggel iskolába lépéskor a bejáratoknál biztosított mérési pontokon kötelesek a mérésre kijelölt személynél az operatív törzs által biztosított eszköz segítségével történő hőmérséklet ellenőrzésen átesni. Amennyiben a gyermek testhőmérséklete két mérés alkalmával is a tisztiorvos által meghatározott mérték fölöttinek bizonyul (37.8), nem vehet részt aznapi tanítási óráin. A mérés után társaitól elkülönítésre kerül mindaddig, míg az osztályfőnök által értesített szülője meg nem érkezik érte az intézménybe. Úgy, mint egyébként, ez esetben is a tanítási óráiról való távolmaradása csak orvosi igazolással fedhető le.

2. Az intézményben dolgozókra vonatkozó szabályok:

 1. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
 2. Az osztályfőnökök az első osztályfőnöki órán ismertetik és átbeszélik a diákokkal a rájuk vonatkozó ajánlásokat és szabályokat, valamint a higiénés elvárásokat.
 3. A pedagógusok folyamatosan ellenőrzik a higiénés- és a protokoll által előírt egyéb szabályok betartását.
 4. A szellőztetés, valamint a tantermek és egyéb helyiségek takarítása, fertőtlenítése a megszokottnál gyakrabban történik.
 5. Az utolsó tanítási órák végeztével a jelenlévő pedagógus gondoskodik a szellőztetésről.
 6. Az iskola takarítói segítséget nyújtanak a tanulók kezének fertőtlenítésében, a délutáni tanítási órák megkezdése előtt az iskolában található kilincseket fertőtlenítik. A takarítók fokozottan ügyelnek a takarítási munkálatok során a felületek fertőtlenítésére.
 7. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk, felhívjuk figyelmét, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát, s azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 8. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 9. Az iskola minden dolgozója értesítési kötelezettséggel bír az intézményvezető felé betegség, fertőzés, külföldi tartózkodás esetén.
 10. Az iskolai dolgozó intézménybe érkezése alkalmával köteles magán az operatív törzs által biztosított eszköz segítségével testhőmérséklet ellenőrzést végezni. Amennyiben az általa két mérés alkalmával mért adat a tisztiorvos által meghatározottnál magasabbnak bizonyul (37.8), nem léphet a diákok közé, tanóráit nem tarthatja meg, munkanapját a háziorvosa igazolhatja.Felsőcsatár, 2020. szeptember 29.

Szegleti Veronika sk.
intézményvezető